Saturday, 29/01/2022 - 06:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

Kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2021-2021

Kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2021-2021


 

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

SỐ:  …/KH-THCSTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lộc Thắng, ngày … tháng … năm 2021

     KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG

NĂM HỌC: 2021 – 2022

      

Căn cứ thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ quyết định số 2188/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành khung thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ  công văn số 1536 /SGDĐT-GDTrH, ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Căn cứ  công văn số  263/PGDĐT-THCS, ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường THCS Trần Phú và  những kết quả đã đạt được của năm học 2020 – 2021; chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2021-2022 như sau :

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh tích cực ủng hộ nhà trường.

- Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm đến hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm học.

 - Đội ngũ giáo viên  bồi dưỡng học sinh giỏi nhiệt tình có trách nhiệm, một số đồng chí đã có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tập thể giáo viên đoàn  kết nhất trí biết giúp đỡ nhau trong mọi công việc.

2. Khó khăn:

- Điều kiện KT- XH của địa phương còn khó khăn nên học sinh phải làm việc phụ giúp gia đình vì vậy chưa dành nhiều thời gian cho việc  học tập.

- Học sinh chưa tích cực tự giác học tập, bồi dưỡng kiến thức.

- Một số GV chưa có kinh nghiệm bồi dưỡng HSG nên hiệu quả bồi dưỡng chưa cao.

- Tâm lý PH , Hs chỉ tập trung vào các môn như: Toán, anh văn còn các môn khác thi thường bị gượng ép nên hiệu quả chưa cao.

3. Chất lượng mũi nhọn năm học 2020-2021:

- Thi học sinh giỏi văn hóa khối 9 cấp huyện: Có 44/64 HS tham gia đạt giải 

- Thi học sinh giỏi văn hóa khối 9 cấp tỉnh: Có 24/44 HS tham gia đạt giải 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Lựa chọn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức các môn văn  hóa cho học sinh .

- Chuẩn bị tốt cho các kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức

- Nâng cao ý thức, năng lực tự học, tự rèn cho học sinh.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong nhà trường trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng mũi nhọn.

2. Yêu cầu:

 - HS được chọn bồi dưỡng phải đảm bảo các yêu cầu về học lực, hạnh kiểm các cấp quy định

 - GV được phân công bồi dưỡng HSG phải thực sự có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng HSG

 - Các tổ phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng HSG đã đề ra .

III. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI:

  1. Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng HSG:

 

STT

Môn

Họ và tên GV 

Ghi chú

1

NGỮ VĂN

ĐỖ THỊ HIỀN

 

2

SỬ

NGUYỄN THỊ NGA

 

 

NGUYỄN THỊ LAN

 

3

ĐỊA

BÙI THỊ HOÀI THU

 

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

 

4

SINH HỌC

NGUYỄN THỊ THU HÀ

 

5

TIN

LÊ ANH LƯU

 

LÊ THỊ ÁNH THÙY

 

6

TOÁN

BÙI NGUYÊN LUẬN

 

7

ANH VĂN

BÙI HƯƠNG GIANG

 

HỒ THỊ CHIẾN

 

8

VẬT LÝ

NGUYỄN THANH LONG

 

HOÀNG THÚY HIỀN

 

9

HÓA HỌC

CAO THỊ TƯỜNG VI

 

NGUYỄN THỊ MINH TRIẾT

 

 

 

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

 

2. Thời gian thực hiện kế hoạch và chương trình:

+ Thời gian bồi dưỡng cấp huyện: Từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021

- Thi HSG văn hóa cấp huyện: Cuối tháng 12/2021

+ Thi HSG văn hóa cấp tỉnh: 3/2022

- Thời gian bồi dưỡng cấp tỉnh từ tháng 12/2021 đến thời điểm thi(theo lịch PGD)

3. Thời lượng cho mỗi môn:

Bồi dưỡng cấp huyện mỗi tuần 2 buổi (chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần), mỗi buổi 03 tiết (trực tuyến GV bồi dưỡng có thể linh động thời gian với HS)

Tổng thời lượng 72 tiết.

4. Hồ sơ bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên.

- Giáo trình bồi dưỡng, lưu ý soạn dạy bám sát cấu trúc đề thi học sinh giỏi.

- Thời gian nộp danh sách học sinh đăng ký thi cấp trường:  25/9/2021.

5. Giải pháp thực hiện:

- Triển khai học tập lại các văn bản  hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng học sinh giỏi tới toàn thể giáo viên. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chỉ đạo tới giáo viên kịp thời.

- Ngay từ đầu năm, giáo viên bộ môn phân loại học sinh để có kế hoạch cụ thể. Phát hiện học sinh giỏi, HS năng khiếu, phân nhóm đối tượng học sinh để bồi dưỡng. Thành lập đội tuyển để bồi dưỡng đạt hiệu quả cao.

- Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng theo thực tế trong từng tiết học. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá để xem sự tiến bộ của học sinh để từ đó có kế hoạch tiếp theo.

- Chỉ đạo GV việc lập kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc, phù hợp với thực tế của trường và có tính khả thi cao. Giao cho GV cụ thể hóa kế hoạch bồi dưỡng.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh việc thực hiện chương trình, có biện pháp xử lí kịp thời những giáo viên vi phạm.

-  Phân công giáo viên có trình độ tay nghề, chuyên môn vững vàng đảm nhiệm kết quả giảng dạy. Giáo viên nhiệt tình, tâm huyết làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, dự giờ rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học và lên lịch cụ thể trong ngày, tuần phù hợp hoạt động của trường. Sử dụng tư liệu để giảng dạy cho đối tượng học sinh giỏi. Khuyến khích GV nghiên cứu mua bổ sung sách tham khảo.

- BGH kiểm tra, theo dõi sát sao việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên và sự tiến bộ của học sinh để kịp thời nắm bắt và có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp. thường xuyên công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Sau mỗi kỳ thi nhà trường kiểm tra nhắc nhở đôn đốc giáo viên, thông báo tới cha mẹ học sinh về sự tiến bộ của các em.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh, giúp đỡ cha mẹ học sinh về phương pháp hướng dẫn các em học ở nhà, thường xuyên nhắc nhở đôn đốc, kiểm tra việc tự học của con em mình.

- Sơ kết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong tháng 12/2021. Tổng kết vào cuối tháng 4/2021.

6. Mục tiêu phấn đấu:

Cấp trường: 70Hs đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham giai thi HSG cấp huyện.

Cấp huyện: Đạt 44 giải., và 40 HS được tuyển chọn vào đội tuyển HSG huyện thi cấp tỉnh.

Cấp tỉnh: Đạt 23 giải

7. Kinh phí:

- Bồi dưỡng HSG cấp huyện thực hiện theo chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh đối với Gv được PGD phân công bồi dưỡng HSG tỉnh thì chế độ bồi dưỡng do PGD trả theo quy định của nhà nước, Những Gv được phân công bồi dưỡng thêm cho Hs của trường thi HSG cấp tỉnh thi được hỗ trợ thêm (30 tiết x70000đ)/Môn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hiệu trưởng:

Phụ trách chung chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG thông qua Phó HT, tổ trưởng chuyên môn.

2. Phó Hiệu trưởng:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG

- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo viên dạy.

- Chỉ đạo phân công phân hành, thời khóa biểu, công tác quản lý các hoạt động và đảm bảo chất lượng dạy học như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị.

- Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của giáo viên bồi dưỡng.

- Tiến hành kiểm tra giám sát giáo viên và học sinh

- Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác BDHSG.

- Chủ trì các buổi họp nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

3. Tổ chuyên môn, nhóm bộ môn:

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các môn học khác thuộc tổ mình phụ trách.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình học từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.

- Quản lý chất lượng bồi dưỡng chuyên đề, theo dõi và chỉ đạo phương pháp dạy của thầy - học của học sinh

- Quản lý chất lượng các lớp bồi dưỡng từng thời kì nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

- Chỉ đạo chỉnh lý chương trình BDHSG; Chỉ đạo bổ sung tài liệu BDHSG và tham mưu tổ chức kiểm tra chất lượng HSG

4. Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng:

- Tuyển chọn học sinh ở môn được phân công giảng dạy để bồi dưỡng

- Lên chương trình, nội dung bồi dưỡng, thực hiện có chất lượng việc dạy các chuyên đề (nếu thấy chất lượng chuyên đề dạy học sinh tiếp thu chưa đảm bảo phải tiếp tục củng cố, bổ sung kiến thức, kĩ năng cho học sinh trước khi dạy sang chuyên đề khác).

- Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ học sinh trong học tập, kiểm soát việc học bài và làm bài tập của học sinh.

- Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn để làm kèm cặp giúp đỡ thêm, quản lý học sinh lớp phụ trách.

- Thực hiện đầy đủ chương trình đề ra có điều chỉnh nếu thấy cần thiết nhưng phải qua tổ chuyên môn và BGH mới thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chuyên đề mà hội đồng chuyên môn đề ra. Đề xuất tài liệu BDHSG với BGH, thư viện.

5. Các lực lượng khác

- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm. Liên hệ với giáo viên bộ môn, phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia học tập.

- Đối với phụ huynh: tạo mọi điều kiện để các em học tập.

- Đối với học sinh: Đi học đầy đủ chấp hành các nội quy, không tùy tiện bỏ tiết, bỏ môn, có đủ các loại vở, tài liệu theo yêu cầu của giáo viên bồi dưỡng.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2021-2022 của trường THCS Trần Phú. Nhà trường yêu cầu tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu kỹ, thực hiện tốt nội dung yêu cầu kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cho ban giám hiệu để cùng tìm biện pháp giải quyết./.

                                                                          

* Nơi nhận:

- BGH  (chỉ đạo)

- Các tổ CM, Gv, Hs (t/h)

- Lưu VT

KT . HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

VÕ VĂN DANH

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 1.060
Năm 2022 : 1.060