Friday, 25/09/2020 - 11:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT - NĂM HỌC 2019 - 2020

Thầy và trò trường THCS Trần Phú tích cực hoàn thành sản phẩm chuẩn bị cho cho Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện - Năm học 2019 - 2020.


Tác giả: Xuân Cương